JBGG cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van JBGG te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van JBGG.

Bekijk het origineel

Hebreeën 11: 1-3, 8-16

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Hebreeën 11: 1-3, 8-16

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

2. Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.

3. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou.

9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die medeërfgenamen waren derzelfde belofte.

10. Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.

11. Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.

12. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte geboren, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is, hetwelk ontallijk is.

13. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.

14. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken.

15. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren;

16. Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich

Vragen

1.a Deze brief van Paulus is geschreven aan de Hebreeën. Wie waren dat? Zoek je antwoord op in onderstaand stukje uit de kanttekeningen.

“ Alzo noemt de apostel de Joden, omdat zij van Abraham, die een Hebreeër genoemd wordt, Genesis 14: 13, afkomstig waren, gelijk deze naam ook gaarne van hen werd gehoord. (…)

En enigen menen, dat daarom Paulus hier de naam van Hebreeën gebruikt, omdat hij vooral en in de eerste plaats schrijft aan de Joden die te Jeruzalem en daar rondom woonden, die bijzonder Hebreeën worden genaamd (…).”

Vragen

1.b In Hebreeën 11 worden voorbeelden gegeven van gelovigen uit het Oude Testament. Trek een lijn van het vers naar de naam van de gelovige die in dat vers beschreven wordt.

1. Vers 4 Enoch (Henoch)

2. vers 24 Rachab

3. vers 5 Sara

4. vers 7 Abel

5. vers 11 Noach

6. vers 31 Abraham

7. vers 8 Mozes

1.c Welke van de zeven gelovigen wordt als eerste genoemd in Hebreeën 11, na de zondeval? Zet een cirkel om die naam.

1.d In Hebreeën 11 beginnen veel verzen met: Door het geloof… Vers 8 begint met: Door het geloof is Abraham…

Hoeveel verzen gaan over het geloof van Abraham en Sara?

2.a Lees Hebreeën 11: 9. Wat betekent: hij heeft in tabernakelen gewoond?

2.b Lees Hebreeën 11: 10. Welke ‘stad die fundamenten heeft’ verwachtte Abraham, denk je?

2.c Wat is een fundament?

2.d Wat zijn verschillen tussen een ‘stad die fundamenten heeft’ en een tent?

2.e Waarom denk je nu dat er in vers 9 speciaal wordt genoemd dat Abraham in tenten woonde?

Vragen

3. Abraham was gehoorzaam toen de Heere hem riep. Dat betekent dat hij deed wat de Heere wilde. Als je niet gehoorzaam bent aan de Heere, doe je wat je zelf wilt. Lees de vier stukjes tekst hieronder.

I. Rhodé zegt tegen Maaike dat haar haar leuk zit. Emma hoort het en zegt tegen Maaike: “Jouw haar zit altijd hetzelfde. Weet je niks anders te bedenken?”

II. Vader leest uit de Bijbel over Petrus die de Heere Jezus verloochende. Marius geeft zijn broer Mark een schop onder de tafel. Mark wordt boos en wil terugschoppen, maar dan denkt hij aan de Heere Jezus, die Petrus even aankeek toen Hij hem verloochende. Mark schopt niet terug.

III. Lise doet een computerspelletje. Ze moet bijna naar bed en ze moet nog huiswerk voor Engels maken. Ze heeft er geen zin, daarom leest ze de Engelse woordjes één keer over. Dan leest ze een paar verzen uit haar Bijbeltje, dankt de Heere voor deze dag, vraagt om vergeving van haar zonden en valt in slaap.

IV. Miranda heeft haar huiswerk af. Ze gaat naar bed. Ze heeft vandaag een negen gehaald voor topo. Ze is daar blij mee en toch eigenlijk niet. Ze heeft die negen alleen gehaald omdat ze heeft afgekeken. Ze bidt: “Heere, ik heb die negen niet verdiend. Ik wil niet afkijken, maar ik doe het toch steeds weer. Wilt U dat vergeven en wilt U me helpen, dat ik het niet weer doe?”

3.a Probeer aan elkaar uit te leggen, waarom het niet goed is wat Emma doet.

3.b Wat vind je van de houding van Lise?

3.c Is de houding van Lise niet beter dan die van Miranda? Miranda is toch oneerlijk geweest?

3.d In welke kinderen (Rhodé, Lise, Emma, Miranda, Mark en Marius) herken je iets van jezelf?

4. Lees Genesis 12: 1-3.

4.a In welk vers staat, denk je, dat de komst van de Heere Jezus beloofd wordt?

4.b Lees Hebreeën 11: 13. Abraham kreeg de belofte dat hij het land Kanaän bezitten, dat de Heere Jezus geboren zou worden uit zijn geslacht en dat hij het eeuwige leven zou krijgen. Toch sterft hij ‘de beloften niet verkregen hebbende’. Wat wordt daarmee bedoeld?

5.a Abraham gehoorzaamde de Heere zonder tegenspreken. Hij volgde Hem. De Heere vraagt ons ook Hem te volgen. Hoe kun je dat doen?

5.b Moet je dan, net als Abraham, alles verlaten?

5.c Lijkt het jou goed om de Heere te volgen? Of is het iets dat best moeilijk is? Hoe komt dat?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2013

Kompas +10 werkboekje | 8 Pagina's

Hebreeën 11: 1-3, 8-16

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 augustus 2013

Kompas +10 werkboekje | 8 Pagina's